FENG SHUI

Feng šuej bagua – Xian Tian Ba gua a Hou Tian Ba gua

Pôvod

Praktizovanie feng shui sa sústreďuje na analýze zmien  pôsobenia energie chi  pod vplyvom času a priestoru. Čínski majstri pozorovali ako prúdi chi,, ako sa mení jin a jang, vývoj a pôsobenie elementov v prírode na človeka. To všetko zhromaždili do  modelu , volá sa – Osem trigramov.

Číňania veria, že ak sa prispôsobia zmenám a pôsobeniu prírody, dokážu z nej vyťažiť maximum. Potom budú mať harmonické životné podmienky. Osem trigramov je základný prostriedok na pochopenie prírodných zmien, ich vplyvov a vzájomných vzťahov.

Mnoho starých originálov trigramov sa stratilo počas búrlivej čínskej histórie a nikdy sa nezachovalo dostatočné množstvo klasických textov. Až FuXi, jedna z čínskych legiend , vo svojich textoch opisuje ako dostala dar z nebies – diagram perfektného sveta, sveta ktorý je nehybný a bez zmien. tento diagram sa volá Skorá bagua, Xian Tian.

Neskôr, nebesia zoslali nový dar a to bol diagram sveta v pohybe. Volal sa LoShu a vychádzal z poznatkov a objavov kráľa Wen z Dynastie Zhou ( 1027-221 pred n.l.). Tvorí základ Knihy premien –  I-Chingu ( I-Ťingu). Vzťahy ôsmych trigramov vychádzajú z cyklických zmien jinu a jangu pod vplyvom času. Volá sa Neskorá Bagua, Hou Tian.

Osem trigramov

Osem trigramov vychádza z pôsobenia síl jin a jang. Trigram, to je  symbol vyjadrených troch čiarách.

Systém trigramov sa familiárne nazýva bagua, ktorá je vlastne súhrnom trigramov vytiahnutých z I-Chingu .
Bagua znamená maximum kombinácií jin a jang a je rozdelená do dvoch cyklov Skorá nebeská Bagua a Neskorá Bagua.

SKORÁ NEBESKÁ BAGUA –  Xian Tian Ba Gua

Je to diagram známy ako Hetu alebo mapa rieky . Vyjadruje perfektnú harmóniu, všetkých osem síl chi je v rovnováhe. V tomto koncepte nezohráva rolu čas, pretože čas sa mení a táto bagua je stála, nemenná. Všetky princípy feng shui vychádzajú z tejto bagui, pretože je základ všetkého. Tu je harmónia, jin a jang, tu je všetkých 5 živlov a všetky hviezdy. Nebesia sú hore a zem je dolu, oheň vľavo a voda naproti, hora s jazerom a hrom s vetrom tvoria pár naproti sebe.

HETU – mapa rieky                                           Skorá nebeská bagua

NESKORÁ NEBESKÁ BAGUA – Hou Tian Ba Gua

Tie isté historické kroniky hovoria i o druhom dare z nebies, ktorý dostala dynastia Xia ( 2100-1600 pred n.l.). Bola to korytnačka z rieky Luo na pancieri mala bodové znaky. Tieto znaky boli zaznamenané ako Zápis rieky Luo a neskôr pomenovaný ako Loshu ( čítaj lošu).

Asi 2000 rokov po tomto objave sa tento zápis prepracoval do neskorej nebeskej bagui. Bolo to počas vlády dynastie Zhou ( 1027-221 pred n.l.) a kráľa Wena. Môžete sa stretnúť i s názvom Wenova nebeská sekvencia trigramov..

Rozdiel medzi skorou nebeskou baguou a neskorou nebeskou baguou je ten, že v neskorej bagui je zohľadnený čas, a preto všetky periódy z nej vychádzajú. V neskorej nebeskej bagui sa čas mení, plynie v cykloch  a vplyvom času sa menia aj veci, vychádzajú z nej všetky smery.. V skorej nebeskej bagui smery nie sú.

LOSHU

Loshu, to sú vlastne čísla vložené do neskorej nebeskej bagui. Každé číslo niečo symbolizuje, napr. 1 znamená prostredný syn, námorník, sever.

Loshu sa taktiež nazýva – Magický štvorec trojice. A to z dôvodu súčtu troch štvorcov , ktorý v akomkoľvek smere 15. diagonálne, horizontálne i vertikálne. Ak do loshu zapíšeme energie piatich elementov, získame presné umiestnenie rôznych druhov chi.

ZÁPADNÁ BAGUA 

Majstri tradičného feng shui ignorujú pohľad na baguu týmto spôsobom, pretože neberie do úvahy formy krajiny, časové vplyvy alebo ročné cykly. Západná bagua je upravená a každá časť je priradená rôznym aspektom života človeka : sláva, vzťahy/manželstvo, deti/tvorivosť, nápomocní ľudia/cestovanie, kariéra, vedomosti, rodina/zdravie, bohatstvo/požehnanie.

Tu sa využívajú dva typy : jedna využíva kompas a presne namerané svetové strany a druhá je zjednodušená, kde sa určujú sektory podľa hlavného vchodu.

 

MAIN LOGO 01GABRIELA Horáčková Voštináková,
Slovensko a Česká Republika

Janáčková 4, 811 08 Bratislava
IČ: 05763614

00 421 949 862 130

INFO@FENGSHUIHARMONY.SK

©2006-2021 FengShuiHarmony.sk, Hosted on MyDreams VPS server