ÚSPECH

Naše osobné priaznivé a nepriaznivé smery

Teória Feng Shui ,, 8 smerov '' určuje naše 4 priaznivé a 4 nepriaznivé smery (svetové strany). Je to jedna z najľahších a najpoužívanejších metód vo Feng Shui. Naše osobné šťastné smery môžeme využiť na zachytenie priaznivej energie a jej využitie v našich životoch. Dôležité je rozdelenie ľudí na dve skupiny podľa roku a času narodenia. 

Číňania sa často obracajú na správny výber vhodného dátumu na dôležité životné udalosti. A neboli to vždy len oni. Zmienky o výbere správnej energie dňa už zaznamenali Indiáni, Gréci i Mayovia. Dnešná moderná doba je veľmi rýchla, podpisovanie dôležitých kontraktov, svadby, sťahovanie

Zrejme ste už na túto tému čítali mnoho článkov a aj vyskúšali klasiku, áno červená peňaženka je to správne podľa feng shui, tá to všetko aktivuje a peniažky v nej budú vždy pripravené na útratu.A tí čo ste to aj vyskúšali podeľte sa s nami o tie svoje zážitky s kúpou novej peňaženky v určitej farbe.

Kariéra v našich životoch predstavuje celoživotnú alebo len určitú časť života. V momente ukončenia štúdia a vstupu na pracovný trh sa snažíme získať si zaslúžilé pracovné miesto. Tým si získavame svoju rolu v spoločnosti. Podľa G. W. F. Hegela  je práca počiatok a podmienka spoločenského života, základ spoločenskej podstaty človeka

MAIN LOGO 01GABRIELA Horáčková Voštináková,
Slovensko a Česká Republika

Janáčková 4, 811 08 Bratislava
IČ: 05763614

00 421 949 862 130

INFO@FENGSHUIHARMONY.SK

©2006-2021 FengShuiHarmony.sk, Hosted on MyDreams VPS server