FENG SHUI

Čo je feng shui

FENG SHUI JE …

Prví praktikanti v dávnej Číne boli farmári. Dobré žatvy  na poliach boli nevyhnutné na uživenie  a prežitie ich komunít, preto identifikácia a samotné pochopenia okolitej prírody a prostredia, bolo pre nich dôležité. Určenie správneho feng – vietor a shui – voda , bolo kľúčom k nájdeniu dobrých energií.

Dobrá farmárska krajina bola taká oblasť , kde energia  QI-CHI / zdravý vietor a voda / boli prítomné v hojnosti. Domy podliehali toku energie chi  v okolí, energii vody a zmenám jin a jang. Preto vstupy do ich domovov smerovali z jangovej strany a spali v jinových častiach domu, kde sa ukrývali pred chladom a poveternostnými vplyvmi. Hlavným cieľom bolo udržať ich komfort a pohodlie počas všetkých štyroch ročných období.

Tak ako v dávnych časoch i dnes feng shui majstri sa snažia nájsť správne miesto a smer domu, aby povýšili kvalitu života ľudí a docielili harmóniu a súlad s okolím.

FENG SHUI JE UMENIE

Jednoduchou definíciou feng shui je:,, Feng shui je umenie vytvárajúce priestor v harmónii s vonkajším svetom.,, Okolitý terén ako kopce, rieky, stromy, budovy no i steny , dvere, okná, … sú umiestnené a orientované tak, že ovplyvňujú naše bytie. Pokiaľ trávime veľa času doma alebo v práci, sú tieto vplyvy nanajvýš dôležité. Ak je feng shui aplikované správne, je možné navodiť v priestore energie vedúce k zlepšeniu bohatstva, šťastia, hojnosti, pracovných a vzťahových príležitostí, kariéry a zdravia.

FENG SHUI JE TIEŽ VEDA

Tak ako je feng shui umenie, tak isto sa môže zaradiť aj k vedným odvetviam. Všetky feng shui teórie a praktiky, ktoré už dnes poznáme sú výsledkom mnohých výskumov, analýz a experimentov.  Novodobí majstri sa striktne držia týchto pravidiel, no zároveň  svoje nové objavy pridávajú a tie staré redefinujú.

Hoci mnoho praktík môže byť logicky a vedne vysvetlených, niektoré sa môžu zdať špekulatívne a absurdné. Najproblémovejší zo všetkých je koncept energie chi  – doslovne dych feng shui.

Pradávni majstri poukazujú na energiu chi ako na formu neviditeľnej energie, ktorá existuje všade. Môže byť dobrá – SHENG CHI,   zlá – SHA CHI, ktorá má hlboko nepriaznivé efekty na bytie človeka. Dnes veda dokazuje prítomnosť magnetických a elektromagnetických  síl ovplyvňujúcich naše zdravie a bytie. Hoc dávni majstri ich nevedeli správne pomenovať,  s presnosťou  a určitosťou vedeli o ich prítomnosti a vplyve.

Majstri feng shui boli natoľko múdri, že svoje výskumy a  objavy formulovali do štatistických analýz, z ktorých sa vytvorili dnešné princípy a teórie. Mnohé boli počas rokov prerobené a obsahujú vedné, topografické, matematické, astronomické a astrologické princípy. 

FENG SHUI JE ŽIŤ V HARMÓNII

Hlavným cieľom feng shui je dosiahnutie harmónie človeka s prostredím. Ak budeme pod vplyvom vyvážených energií okolia, budeme povzbudení pozitívnymi energiami prinášajúcimi zdravie, šťastie, hojnosť a spokojnosť. Hlboké poznanie harmónie prostredia nám hovorí o prírodných  a kozmických silách pracujúci v náš prospech alebo proti nám. Vo feng shui používame rôzne úpravy, zoradenie a orientáciu prvkov  a predmetov za účelom dosiahnutia tejto harmónie. Zároveň s pomocou astrologickej kalkulácie sa môžeme naladiť na pozitívne energie v pravý čas a využiť ich čo najlepšie.

FENG SHUI NIE JE NÁBOŽENSTVO

Väčšina neznalcov  verí, že feng shui je forma náboženstva založená na poverách a snažiaca sa prostredie zmanipulovať. V skutočnosti to nie je forma akéhokoľvek náboženstva, pretože nezahŕňa a neodporúča žiadne rituály a obrady. Využíva vedné a štatistické princípy a dáta používané stáročia.

FENG SHUI NIE JE MAGICKÉ

Feng shui nie je forma mágie. Nepotrebujete k nemu žiadne rituálne predmety prislúchajúce okultizmu. Mnoho ľudí verí, že aplikáciou feng shui  do ich života sa stane zázrak, zlé veci sa magicky stratia a šťastie a bohatstvo naplní ich život. Neexistuje sila, ktorá magicky všetko zmení. V skutočnosti ste to vy kto produkuje dobré výsledky s pomocou prírodných síl.

FENG SHUI NIE JE PRÁZDNY ŠEK

Ďalšou mylnou mienkou o feng shui je, že je to kľúč k neopísateľnému bohatstvu. Zo dňa na deň sa z vás stanú milionári? Nie je to  tak. Hoc feng shui dokáže zlepšiť ľudské šťastie a nové príležitosti k hojnosti využitím správnych prírodných energií, stále je výsledok závislý od individuality človeka. A práve následkom výnimočnosti a individuality ľudí sa z mnohých stali majetní , hoc oni to pripisovali feng shui.

MAIN LOGO 01GABRIELA Horáčková Voštináková,
Slovensko a Česká Republika

Janáčková 4, 811 08 Bratislava
IČ: 05763614

00 421 949 862 130

INFO@FENGSHUIHARMONY.SK

©2006-2021 FengShuiHarmony.sk, Hosted on MyDreams VPS server