FENG SHUI

Sila vody vo feng shui

Energia elementu VODY

Element vody je opisovaný ako padajúca energia s maximálnym sústredením a pokojom. Je to energia pohybujúca smerom dolu, kde sa zastavuje a stráca. Jej tvary sú unikajúce, prchavé, ťažko dosiahnuteľné,  a jej formu je ťažko opísať.

Pouvažujme nad charakteristikou skutočnej vody. Je chladná, mokrá, nemá žiadnu formu, pretože sa rozptýli, keď sa vyleje.

Jedine, ak sa skoncentruje do nádoby , jazera alebo rieky, len vtedy dostáva svoj tvar a má možnosť sa hýbať /rieka, potok/.

Element vody s jej všetkými charakteristikami sa priraďuje k zimnému obdobiu, farbám modrej a  čiernej, k obličkám a pohlavným ústrojom a na kompase k severu.

Voda je kľúčový element, nedokážeme bez nej existovať. Veď aj naše telo a celá  planéta je zväčša z vody.  Je to veľmi silný element, ktorý by sa mal používať čistý a voľne prúdiaci, nikdy by nemal byť nekontrolovateľný, pretože môže spôsobiť problémy.

Vo feng shui, voda reprezentuje bohatstvo a peniaze. Preto sa na podporu bohatstva používa hlavne voda vo všetkých jej symboloch a zobrazení. Všetci králi a vládcovia ju používali ako ochranu ale i silnú atrakciu pre bohatstvo. Pred hradmi a zámkami sa väčšinou budovali fontány, jazerá, ktoré svojou energiou zbierali voľne prúdiaci chi a zhromažďovali ju.

Jinovú vodu reprezentuje  voda v nádobe, voda bez pohybu,  čiernu a tmavo modrú farbu, obrazy s riekami, morom, potokmi, čierne alebo tmavo modré kusy nábytku, dekorácie vo vlnitých tvaroch akoby vytvárali vodnú hladinu. Jangovou vodou sa rozumie fontánka, či akvárium, voda v pohybe. Pre jej umiestnenie je nevyhnutná konzultácia s odborníkom a znalcom techniky lietajúce hviezdy – Xuan Kong Fei Xing. Kontaktujte nás a vyhnite sa chorobám nesprávnym umiestnením živlu vody. Práve bazény a jazierka na nesprávnom mieste sú častou príčinou rakoviny a iných závažných chorôb či nešťastí.

MAIN LOGO 01GABRIELA Horáčková Voštináková,
Slovensko a Česká Republika

Janáčková 4, 811 08 Bratislava
IČ: 05763614

00 421 949 862 130

INFO@FENGSHUIHARMONY.SK

©2006-2021 FengShuiHarmony.sk, Hosted on MyDreams VPS server