GRAFY

Šťastné a nešťastné smery vo feng šuej

Šťastné smery vo feng shui.

Ming Gua  číslo nám ukazuje základné charakterové črty človeka, odkiaľ prúdia pozitívne vibrácie (priaznivé a nepriaznivé smery), ako a načo ich môžeme využiť a naopak ktorým smerom (svetovým stranám) by sme mali vyhnúť.

Šťastné smery vo feng shui: využite tieto smery pre prácu, spanie, odpočinok, učenie sa, ale aj hlavný vchod. 

Vaše osobné MING GUA číslo nájdete tu...

 GUA
ČÍSLO

PENIAZE A ÚSPECH

LEPŠIE ZDRAVIE

LÁSKA
MANŽELSTVO

PROSPERITA

1

JUHOVýCHOD

VýCHOD

JUH

SEVER

2

SEVEROVýCHOD

ZáPAD

SEVEROZáPAD

JUHOZáPAD

3

JUH

SEVER

JUHOVýCHOD

VýCHOD

4

SEVER

JUH

VýCHOD

JUHOVýCHOD

5 ŽENA

JUHOZáPAD

SEVEROZáPAD

ZáPAD

SEVEROVýCHOD

5 MUŽ

SEVEROVýCHOD

ZáPAD

SEVEROZáPAD

JUHOZáPAD

6

ZáPAD

SEVEROVýCHOD

JUHOZáPAD

SEVEROZáPAD

7

SEVEROZáPAD

JUHOZáPAD

SEVEROVýCHOD

ZáPAD

8

JUHOZáPAD

SEVEROZáPAD

ZáPAD

SEVEROVýCHOD

9

VýCHOD

JUHOVýCHOD

SEVER

JUH

MAIN LOGO 01GABRIELA Horáčková Voštináková,
Slovensko a Česká Republika

Janáčková 4, 811 08 Bratislava
IČ: 05763614

00 421 949 862 130

INFO@FENGSHUIHARMONY.SK

©2006-2021 FengShuiHarmony.sk, Hosted on MyDreams VPS server