MYSTICKÍ OCHRANCOVIA

Ochrana pred zlom pomocou Fu psov

Tradičným symbolom rodinného bohatstva alebo sociálneho postavenia bolo umiestnenie strážnych levov pred rodinný dom dívajúc sa na prichádzajúcich do domu.

Strážne levy sú vždy prezentované v pároch,  yin a yang, žena a muž. 

Fu po pravici bol vyobrazovaný s tlamou otvorenou a strážil Budhistické poklady a zákony. Fu po ľavici s tlamou zatvorenou chránil všetky skryté sily kozmu. Zatvorená papuľa mala symbolizovať chránený priestor. Samec má často zdvihnutú packu a v nej takzvanú Temari, tradičná Čínska guľa, ktorá symbolizuje hlbokú náklonnosť a priateľstvo, tiež môže symbolizovať Zem a teda vládu nad ňou a stráž. Druhý Fu má pod ľavou labou mláďa, chráni teda svojich potomkov pred akoukoľvek ujmou. 

Tieto sochy levov, boli často nazývané psi Budhu, bofo, alebo Komainu. Fu v niektorých prípadoch strážili aj hrobky významných ľudí, alebo domovy bohatých občanov. Fu psi mali podobnú úlohu ako Egyptské sfingy. Niekedy boli Fu psi osedlané budhistickými bytosťami, toto spojenie predstavovalo energickosť spojenú s múdrosťou. V mnohých prípadoch je Fu pes osedlaný samotným Budhom. Meno pravdepodobne vzniklo z čínskeho slova pre Budhu, ktoré je v čínštine Fu. Iní učenci sa domnievajú, že ide o odvodeninu od mesta Fuchow. Tieto sochy sa nazývajú psi, pretože v Číne sa prirodzene levy nevyskytovali.

MAIN LOGO 01GABRIELA Horáčková Voštináková,
Slovensko a Česká Republika

Janáčková 4, 811 08 Bratislava
IČ: 05763614

00 421 949 862 130

INFO@FENGSHUIHARMONY.SK

©2006-2021 FengShuiHarmony.sk, Hosted on MyDreams VPS server