ÚSPECH

Kariéra v našich životoch predstavuje celoživotnú alebo len určitú časť života. V momente ukončenia štúdia a vstupu na pracovný trh sa snažíme získať si zaslúžilé pracovné miesto. Tým si získavame svoju rolu v spoločnosti. Podľa G. W. F. Hegela  je práca počiatok a podmienka spoločenského života, základ spoločenskej podstaty človeka

V dávnych dobách v Číne ľudia nemali rodný list so všetkými údajmi o narodení. Mali kúsok papiera s ich BAZI. Tak ako je teraz rodný list jednou z najdôležitejších listín, takú váhu prikladali ľudia v Číne BAZI. Zvyčajne to bolo prísne chránené a utajované, nakoľko BAZI prezradilo o človeku všetko. Tak ako v iných formách astrológie, aj BAZI využíva dátum, čas a miesto narodenia.

MAIN LOGO 01GABRIELA Horáčková Voštináková,
Slovensko a Česká Republika

Janáčková 4, 811 08 Bratislava
IČ: 05763614

00 421 949 862 130

INFO@FENGSHUIHARMONY.SK

©2006-2021 FengShuiHarmony.sk, Hosted on MyDreams VPS server