Čakry majú schopnosť energie prijímať - pretvárať - a vyžarovať. V tom je ich potenciál a každý svojou vlastnou vôľou a iniciatívou môže prispieť k ich harmonizácii.

Dokážu byť farby skutočne prepojené s vašim elementom roka narodenia? Nemyslím si to a v tradičnom feng šuej o niečom takomto nenájdete ani zmienku.  Farby sa skôr spájajú s našimi pocitmi práve dnes a práve teraz.  Skutočnosť môže byť taká, že určitá farba vás už vôbec neosloví, pretože máte dostatok daného prvku a intuitívne cítite, že táto farba vás už nenapĺňa. Ale ešte včera mohla:) Vyskúčajte BAZI rozbor

Tradičným symbolom rodinného bohatstva alebo sociálneho postavenia bolo umiestnenie strážnych levov pred rodinný dom dívajúc sa na prichádzajúcich do domu.

Pi Yao alebo Pixiu je mystická bytosť, ktorá prináša majiteľovi šťastie a ochranu pred všetkým zlým.

Odporúča sa ich nosiť ich v páre, hlavne ak ste pod negatívnym ročným vplyvom Grand Duka. Pi Yao odvráti všetko zlé. Každý rok sa ročný vplyv Grand Duka nachádza na inom mieste. Sledujte kde sa nachádza a aké znamenie ovplyvňuje v tomto roku… energie aktuálneho roku.

Energia elementu VODY

Element vody je opisovaný ako padajúca energia s maximálnym sústredením a pokojom. Je to energia pohybujúca smerom dolu, kde sa zastavuje a stráca. Jej tvary sú unikajúce, prchavé, ťažko dosiahnuteľné,  a jej formu je ťažko opísať.

Pouvažujme nad charakteristikou skutočnej vody. Je chladná, mokrá, nemá žiadnu formu, pretože sa rozptýli, keď sa vyleje.

Energia elementu KOV

Element kov má energiu dohody. Vo svojej prírodnej forme je chladný, dokáže absorbovať teplo, skvapalní sa a je veľmi hustý. Železná ruda, z ktorej sa kov vyrába je vždy ťažená zo zeme.

Kov sa spája s obdobím jesene, farbám bielej, ku končatinám a k západu a severozápadu.

Jin a jang piatich elementov

Ak použijeme princíp jin a jang v teórii piatich elementov, získame päť elementov jin a  a päť elementov s jangovou energiou.

Jinová kvalita elementu je ženská, mokrá, mäkká, tmavá, studená, okrúhla, kreatívna, pasívna a statická.

Jangová kvalita elementu je mužská, suchá, tvrdá, ťažká, jasná, vrúcna, agresívna, hýbajúca sa a  detailistická.

FENG SHUI JE …

Prví praktikanti v dávnej Číne boli farmári. Dobré žatvy  na poliach boli nevyhnutné na uživenie  a prežitie ich komunít, preto identifikácia a samotné pochopenia okolitej prírody a prostredia, bolo pre nich dôležité. Určenie správneho feng – vietor a shui – voda , bolo kľúčom k nájdeniu dobrých energií.

KÚSOK Z HISTÓRIE

Feng shui, doslovne preložené ako vzduch a voda má svoje korene v starovekej Číne. Prvé archeologické zmienky sú staré až 6000 rokov. V roku 1980 archeológovia odkryli hrobku v provincii Henan v Číne a tá obsahovala dôkazy o rôznych druhoch astrologických praktík feng shui.

Osem trigramov vychádza z pôsobenia síl jin a jang. Trigram, to je vlastne symbol vyjadrený v troch čiarach. V Číne je známy aj ako bagua.

Osem trigramov neskorej bagui a ich symboly sú znázornené v nasledujúcej tabuľke.

ČO JE TO CHI?

Chi / čítaj či/ znamená v čínštine  doslovne dych alebo energia. V štúdiu feng shui by bolo prakticky nemožné napredovať bez správneho pochopenia termínu chi, pretože všetko je na ňom založené a vychádza z neho.

Čínsky lunárny kalendár vznikol v roku 2637 pred n.l. Zaviedol ho legendárny Žltý cisár Chuang-ťi v 61. roku svojej vlády.

Lunárny kalendár je založení na cyklickom počítaní času pozorovaním mesačných cyklov. Jeden mesačný cyklus trvá najčastejšie  od novu do novu, približne 29,5 dní (presne 29,530588 dní). To je rovnaký čas ako jeden kalendárny mesiac.

Podkategórie

MAIN LOGO 01GABRIELA Horáčková Voštináková,
Slovensko a Česká Republika

Janáčková 4, 811 08 Bratislava
IČ: 05763614

00 421 949 862 130

INFO@FENGSHUIHARMONY.SK

©2006-2021 FengShuiHarmony.sk, Hosted on MyDreams VPS server